Posted in Mục lục, Tạng Hải Hoa, Đạo mộ bút ký

Đạo mộ bút ký – Tạng Hải Hoa

Tạng Hải Hoa

藏海花

.

69cb9aa8gw1e2oanlwbpkj.jpg

.

Tác giả: Nam Phái Tam Thúc 南派三叔

Dịch: Earl Panda

Tình trạng: Đang tiến hành

.

Quyển 1.

Chương 1 …………………………………. Khởi nguồn

Chương 2 …………………………………. Chuyện kỳ lạ (1)

Chương 3 …………………………………. Chuyện kỳ lạ (2)

Chương 4 …………………………………. Chuyện lạ thứ hai

Chương 5 (1) (2) …………………………. Khởi đầu của luân hồi

Chương 6 ………………………….……… Số mệnh bắt đầu lại

Chương 7 ………………………….……… Bức tranh sơn dầu ở Tây Tạng

Chương 8 ………………………….……… Một ngôi miếu Lạt Ma

Chương 9 ………………………….……… Manh mối mấu chốt về Muộn Du Bình

Chương 10………………………….……… Chuyện cũ của Muộn Du Bình

Chương 11………………………….……… Thứ vàng còn quý giá hơn vàng

Chương 12………………………….……… Tiến vào núi tuyết

Chương 13……………………….………… Ghi chép về “chung cực” của thế giới

Chương 14………………………….……… Bí mật cực hạn

Chương 15………………………….……… Bộ tộc bí ẩn trong núi tuyết

Chương 16………………………….……… Người bảo vệ

Chương 17………………………….……… Hồ thần đóng băng

Chương 18………………………….……… Hương xác

Chương 19………………………….……… Diêm Vương kỵ thi

Advertisements
Posted in Hạ Tuế Thiên 2009, Mục lục, Đạo mộ bút ký

[ĐMBK] Mục lục Hạ Tuế Thiên 2009 (Hoàn)

.

Tác giả: Nam Phái Tam Thúc

Chuyển ngữ: Mạt Trà

734078_478467492220831_2019970656_n

Chương 1 | Chương 2 | Chương 3 | Chương 4 | Chương 5

Chương 6 | Chương 7 | Chương 8 | Chương 9 | Chương 10

Chương 11 | Chương 12 | Chương 13 | Chương 14 | Chương 15

Chương 16 | Chương 17 | Chương 18 | Chương 19 | Chương 20

Chương 21 | Chương 22 | Chương 23 | Chương 24 | Chương 25

Chương 26 | Chương 27 | Chương 28 | Chương 29 | Chương 30
.

Posted in Hạ Tuế Thiên 2014, Mục lục, Đạo mộ bút ký

[ĐMBK] Mục lục Hạ Tuế Thiên 2014 (Hoàn)

Ảo mộng

Tác giả: Nam Phái Tam Thúc

Chuyển ngữ: Mạt Trà

69cb9aa8gw1edvpvm6fk6j20go0nl7dr

Chương 1 | Chương 2 | Chương 3 | Chương 4 | Chương 5

Chương 6 | Chương 7 | Chương 8 | Chương 9 | Chương 10

Chương 11 | Chương 12 | Chương 13 | Chương 14 | Chương 15

Chương 16 | Chương 17 | Chương 18 | Chương 19 | Chương 20

Chương 21 | Chương 22 | Chương 23 | Chương 24 | Chương 25

Chương 26 | Chương 27 | Chương 28 | Chương 29 | Chương 30

Chương 31
.

Posted in Hạ Tuế Thiên 2016, Mục lục, Đạo mộ bút ký

[ĐMBK] Mục lục Hạ Tuế Thiên 2016 (Hoàn)

Điếu vương

Tác giả: Nam Phái Tam Thúc

Chuyển ngữ: Mạt Trà

Chương 1 | Chương 2 | Chương 3 | Chương 4 | Chương 5

Chương 6 | Chương 7 | Chương 8 | Chương 9 | Chương 10

Chương 11 | Chương 12 | Chương 13 | Chương 14 | Chương 15

Chương 16 | Chương 17 | Chương 18 | Chương 19 | Chương 20

Chương 21 | Chương 22 | Chương 23 | Chương 24 | Chương 25

Chương 26 | Chương 27 | Chương 28
.

Hạ tuế thiên 2015

Posted in 7. Cung lung thạch ảnh (hoàn), Mục lục, Đạo mộ bút ký

Mục lục Đạo mộ bút ký – Quyển 7

Đạo mộ bút ký – Quyển 7 (Hoàn)

Tác giả: Nam Phái Tam Thúc – 南派三叔

Chuyển ngữ: Thủy Đạm Nguyệt group

Thể loại: Bí ẩn, phiêu lưu mạo hiểm, kinh dị.

Nhà xuất bản: Hữu nghị Trung Quốc, Văn nghệ thời đại, Văn hóa Thượng Hải.

Tình trạng sáng tác: Đã hoàn thành.

Tình trạng bản edit: Đã xong quyển 7, sắp tới sẽ chiến nốt quyển 8.

Note: Do ghép 5 chương phần 7 ở quyển 6 vào nên phần này chia chương gộp chương linh tinh.

Phần 7 – Cung lung thạch ảnh

邛笼石影

Continue reading “Mục lục Đạo mộ bút ký – Quyển 7”

Posted in 6. Âm sơn cổ lâu (hoàn), Mục lục, Đạo mộ bút ký

Mục lục Đạo mộ bút ký – Quyển 6

Đạo mộ bút ký – Quyển 6

Tác giả: Nam Phái Tam Thúc – 南派三叔

Chuyển ngữ: Thủy Đạm Nguyệt group

Thể loại: Bí ẩn, phiêu lưu mạo hiểm, kinh dị.

Nhà xuất bản: Hữu nghị Trung Quốc, Văn nghệ thời đại, Văn hóa Thượng Hải.

Tình trạng sáng tác: Đã hoàn thành.

Tình trạng bản edit: Sắp xong :v

Phần 6 – Âm sơn cổ lâu

阴山古楼

1001565752ce2b4537

Continue reading “Mục lục Đạo mộ bút ký – Quyển 6”