Posted in Cảnh Khanh (Tiên Tam), Đam mỹ, Đồng nhân văn/Fanfic

(Cảnh Khanh) Cứ nghe gió thoảng – 1

Cứ Nghe Gió Thoảng

Thả Thính Phong Ngâm – 《且听风吟》

Tác giả: Ca Dĩ Đào Hoa 歌以桃花

Couple: Cảnh Thiên x Từ Trường Khanh

Thể loại: đam mỹ, đoản thiên, hiện đại, đồng nghiệp văn, nhẹ nhàng, HE(?)

Độ dài: 42 trang (raw), tách phần theo hứng của editor

Chuyển ngữ: Tiểu Phong Hoa

..::.. Tiếp tục đọc “(Cảnh Khanh) Cứ nghe gió thoảng – 1”