Posted in (Thuyết anh hùng) Niên thiếu vô tình (hoàn), Phương Vô, Đồng nhân văn/Fanfic

(Phương Vô) Niên thiếu vô tình phiên ngoại – Bắt gian tại trận

Niên Thiếu Vô Tình

Đồng nhân “Thuyết anh hùng thuỳ thị anh hùng”
Phương Ứng Khán x Vô Tình

Tác giả: Diễm Ảnh Khuynh Thành
Biên tập: Triêu Nhan

Bắt gian tại trận

Trên đường đi Đông Nam, giả như hai vị công tử phong lưu phóng khoáng, hào hoa phong nhã, người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, xe gặp xe chở… (lược bớt N từ, tóm gọn lại trong bốn chữ: “lăng nhăng muốn chết”) Phương Ứng Khán và Địch Thiên Trùng đã xảy ra quan hệ không thể cho người biết.

Giả như ngay lúc đó lại bị “người ta” bắt gặp…

Tiếp tục đọc “(Phương Vô) Niên thiếu vô tình phiên ngoại – Bắt gian tại trận”

Posted in (Thuyết anh hùng) Niên thiếu vô tình (hoàn), Phương Vô, Đồng nhân văn/Fanfic

(Phương Vô) Niên thiếu vô tình – Phiên ngoại: Lần đầu tiên

Niên Thiếu Vô Tình

Đồng nhân Thuyết Anh Hùng Thuỳ  Thị Anh Hùng

Phương Ứng Khán x Vô Tình

Tác giả: Diễm Ảnh Khuynh Thành

Biên tập: Triêu Nhan

Lần đầu tiên

Hồi Phương Ứng Khán còn nhỏ, Phương Cự hiệp từng có lần mang hắn đến thăm nhà họ Thành ở ngoại ô kinh thành.

Con trai độc nhất của Thành gia là Thành Nhai Dư tuổi cũng suýt soát với Phương Ứng Khán, hai đứa trẻ chơi đùa với nhau thật vui vẻ.

Một ngày nọ, Phương Cự hiệp đi ngang qua hoa viên, vô tình nghe được đôi trẻ nói chuyện:

Tiểu Thành Nhai Dư: “Hu hu hu… Đau quá…”

Phương Cự hiệp: “???” (Quần chúng: “???”)

Tiếp tục đọc “(Phương Vô) Niên thiếu vô tình – Phiên ngoại: Lần đầu tiên”

Posted in (Thuyết anh hùng) Niên thiếu vô tình (hoàn), Đam mỹ, Đồng nhân văn/Fanfic

(Phương Vô) Niên thiếu vô tình – Hoàn kết

Nhất tiếu kham tiêu vạn cổ sầu

Tác giả: Diễm Ảnh Khuynh Thành
Biên tập: Triêu Nhan

10. Nhật nguyệt hương.

Nơi nào đó ở Tương Dương,

Vùng phía nam, chính là Long Trung sơn vang danh thiên hạ.

Long Trung sơn năm xưa là nơi Gia Cát Lượng cư ngụ, vì vậy cũng có tên là Ngoạ Long cương.

Mà một thôn trang nho nhỏ có chừng mấy trăm hộ gia đình này, cũng bởi vì lấy chữ “Minh” trong tên Gia Cát Khổng Minh, nên gọi là Nhật Nguyệt hương.

Tiếp tục đọc “(Phương Vô) Niên thiếu vô tình – Hoàn kết”

Posted in (Thuyết anh hùng) Niên thiếu vô tình (hoàn), Đam mỹ, Đồng nhân văn/Fanfic

(Phương Vô) Niên thiếu vô tình – Q3 – C7,8,9

Nhất tiếu kham tiêu vạn cổ sầu

Tác giả: Diễm Ảnh Khuynh Thành
Biên tập: Triêu Nhan

7. Mộng thành hôi.

Mùa đông năm Tuyên Hoà thứ bảy,

Người Kim diệt Liêu xong liền chia ra hai hướng quy mô xâm nhập phương nam.

Tống quân không chịu nổi một kích, khiến quân Kim thuận lợi một đường đánh thẳng xuống.

Trong lúc nhất thời thiết kỵ như mây, lang yên tứ khởi, sinh linh đồ thán… Văn thư cấp báo nhiều như tuyết đầu đông tới tấp bay về kinh…

Tiếp tục đọc “(Phương Vô) Niên thiếu vô tình – Q3 – C7,8,9”

Posted in (Thuyết anh hùng) Niên thiếu vô tình (hoàn), Đam mỹ, Đồng nhân văn/Fanfic

(Phương Vô) Niên thiếu vô tình – Q3 – C4,5,6

Nhất tiếu kham tiêu vạn cổ sầu

Tác giả: Diễm Ảnh Khuynh Thành
Biên tập: Triêu Nhan

4. Giai vi thương.

Tháng bảy năm Tuyên Hoà thứ sáu, Long Đức cung truyền ra thánh chỉ, phàm là người có công tham dự trận chiến Thái Nguyên, đều nhất loạt được phong thưởng.

Đồng thời, ban chiếu đại xá thiên hạ, miễn thuế một năm.

Bá tánh đều vui sướng.

– nhiều năm giãy dụa dưới tầng tầng áp bức bóc lột, cuối cùng cũng có thể thở ra một chút.

Dưới thềm son,

Đám người Thư Vô Hí không khỏi âm thầm thở dài.

– biết rõ hành động này đối với giang sơn bấp bênh của Đại Tống cũng chỉ là phí công,

– nhưng… có thể miễn một năm… ít nhất vẫn tốt hơn là không miễn.

Tiếp tục đọc “(Phương Vô) Niên thiếu vô tình – Q3 – C4,5,6”

Posted in (Thuyết anh hùng) Niên thiếu vô tình (hoàn), Đam mỹ, Đồng nhân văn/Fanfic

(Phương Vô) Niên thiếu vô tình – Q3 – C1,2,3

Nhất tiếu kham tiêu vạn cổ sầu

Tác giả: Diễm Ảnh Khuynh Thành
Biên tập: Triêu Nhan

1. Khốn Thái Nguyên.

Vô Tình thân giữa vòng vây, bốn bề thọ địch, thập diện mai phục.

Hơn một nghìn binh sĩ, toàn thân đều phủ thiết giáp, đã hoàn toàn chận đường lui của y.

Đám người Truy Mệnh, Thích Thiếu Thương , Tôn Thanh Hà, Phương Tà Chân đều bị phân tán ra các nơi giao chiến với những cao thủ của Kim quốc theo quân ra trận, cách nhau khá xa, lại càng không nhàn rỗi để ý những người còn lại.

Tiếp tục đọc “(Phương Vô) Niên thiếu vô tình – Q3 – C1,2,3”

Posted in (Thuyết anh hùng) Niên thiếu vô tình (hoàn), Đam mỹ, Đồng nhân văn/Fanfic

(Phương Vô) Niên thiếu vô tình – Q2 – C37,38,39,40

Vạn vật vô tình giai khả hưu

Tác giả: Diễm Ảnh Khuynh Thành
Biên tập: Triêu Nhan

37. Tối vô tình.

Đó chẳng qua chỉ là một chỉ phong,

Dường như còn mang theo một tia huyết quang,

Lại có thể trong nháy mắt lấy mạng một cao thủ võ lâm.

Mắt thấy Nhan Tiếu Hoa không tiếng động ngã xuống đất,

Phương Tà Chân hơi kinh hãi, vội vàng tiến lên kiểm tra.

Tiếp tục đọc “(Phương Vô) Niên thiếu vô tình – Q2 – C37,38,39,40”

Posted in (Thuyết anh hùng) Niên thiếu vô tình (hoàn), Đam mỹ, Đồng nhân văn/Fanfic

(Phương Vô) Niên thiếu vô tình – Q2 – C34,35,36

Vạn vật vô tình giai khả hưu

Tác giả: Diễm Ảnh Khuynh Thành
Biên tập: Triêu Nhan

34. Tái tương phùng.

Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy,

Ai mà ngờ một tú bà thanh lâu ngày thường sớm đón chiều đưa, lại là một cao thủ võ lâm võ công tuyệt đỉnh?

Tiếp tục đọc “(Phương Vô) Niên thiếu vô tình – Q2 – C34,35,36”

Posted in (Thuyết anh hùng) Niên thiếu vô tình (hoàn), Đam mỹ, Đồng nhân văn/Fanfic

(Phương Vô) Niên thiếu vô tình – Q2 – C31,32,33

Vạn vật vô tình giai khả hưu

Tác giả: Diễm Ảnh Khuynh Thành
Biên tập: Triêu Nhan

31. Ảm vô thanh

Nhẫn lòng nhìn anh hùng già đi, chẳng nỡ thấy giai nhân đầu bạc.

Tục ngữ có câu: “Băng kết dày ba thước, không phải chỉ rét một ngày.”

Vô Tình từ nhỏ thể chất suy nhược, lại thêm nhiều năm bôn ba phá án, hành tẩu giang hồ, nếm gió nằm sương, sức khoẻ càng tổn hại.

Lại gặp Thần hầu qua đời, càng thêm lao tâm lao lực quá độ, bệnh một trận nằm hơn nửa năm.

Tiếp tục đọc “(Phương Vô) Niên thiếu vô tình – Q2 – C31,32,33”

Posted in (Thuyết anh hùng) Niên thiếu vô tình (hoàn), Đam mỹ, Đồng nhân văn/Fanfic

(Phương Vô) Niên thiếu vô tình – Q2 – C28,29,30

Vạn vật vô tình giai khả hưu

Tác giả: Diễm Ảnh Khuynh Thành
Biên tập: Triêu Nhan

28. Nhân tương mị.

Trăng sáng giữa trời,

Phủ ánh sáng lên Minh Nguyệt lâu trên đỉnh núi.

Thập Bát Nãi Nương miếu,

Đến bây giờ Thích Thiếu Thương mới biết hoá ra mở cửa lại là một việc gian nan như vậy.

Tiếp tục đọc “(Phương Vô) Niên thiếu vô tình – Q2 – C28,29,30”