Posted in Miêu Thử

Miêu – Thử: Mở đầu

猫鼠

Fanfiction by Tiêu (魈)

Linh Nhi biên tập từ bản dịch QT

Tử miêu!!! Hôm nay Bản công tử đây không thể không phân cao thấp với ngươi” Bạch Ngọc Đường tuấn nhan đỏ rực lên, một tay với lấy kiếm hoa, một tay chỉ thẳng về hướng Triển Chiêu đang rảnh rỗi rỗi rảnh phẩm trà.

“Trà ngon a     ~~~ Bạch ngũ đệ a  ~~~… Ngươi đứng đấy rống hét nửa canh giờ, khát hay không? Đây là trà Long Tỉnh thanh tiền Bao đại nhân ban, vị thanh mát lại nhuận họng, có muốn thử một chút hay không? … thực thanh nhiệt…” Triển Chiêu dãn mày kiếm, ân cần nâng chén trà đưa tới tận miệng Bạch Ngọc Đường.

Tiếp tục đọc “Miêu – Thử: Mở đầu”