Posted in Long Phượng (Cổ Kiếm Kỳ Đàm), Đam mỹ, Đồng nhân văn/Fanfic, Đoản văn

Cổ kiếm đồng nhân – Khan Cầm – Là rồng không phải mèo!

Cổ kiếm kỳ đàm đồng nhân – CP Long Phượng

Tam nhật đàm – Thị long bất thị miêu!

Tác giả: Mẫn Chúng Sinh

Editor: Triêu Nhan

6ac54f3bjw1dg5yikqfjsj

Tiếp tục đọc “Cổ kiếm đồng nhân – Khan Cầm – Là rồng không phải mèo!”

Posted in Long Phượng (Cổ Kiếm Kỳ Đàm), Đam mỹ, Đồng nhân văn/Fanfic, Đoản văn

(Cổ kiếm – Long phượng) Cầm tâm kiếm phách (Hạ)

Cầm Tâm Kiếm Phách / 琴心剑魄

Cổ Kiếm Kỳ Đàm đồng nhân
Khan Du x Thái Tử Trường Cầm

Tác giả: Chỉ Tiêm Đích Vịnh Thán Điệu / 指尖的咏叹调
Dịch: QuickTranslator
Biên tập bản dịch: Triêu Nhan

p887009332

Thiên Sơn Vạn Thuỷ – Cổ quyển

Tiếp tục đọc “(Cổ kiếm – Long phượng) Cầm tâm kiếm phách (Hạ)”

Posted in Long Phượng (Cổ Kiếm Kỳ Đàm), Đam mỹ, Đồng nhân văn/Fanfic, Đoản văn

(Cổ kiếm – Long Phượng) Cầm tâm kiếm phách (Trung)

Cầm Tâm Kiếm Phách
(琴心剑魄)

Cổ Kiếm Kỳ Đàm đồng nhân
Khan Du x Thái Tử Trường Cầm

Tác giả: Chỉ Tiêm Đích Vịnh Thán Điệu (指尖的咏叹调)
Dịch: Quick Translator
Biên tập bản dịch: Triêu Nhan

Tinh Di Đấu Chuyển – Cổ quyển

Tiếp tục đọc “(Cổ kiếm – Long Phượng) Cầm tâm kiếm phách (Trung)”

Posted in Long Phượng (Cổ Kiếm Kỳ Đàm), Đam mỹ, Đồng nhân văn/Fanfic, Đoản văn

(Cổ kiếm – Long Phượng) Cầm tâm kiếm phách (Thượng)

Cầm Tâm Kiếm Phách
(琴心剑魄)

Cổ Kiếm Kỳ Đàm đồng nhân
Khan Du x Thái Tử Trường Cầm

Tác giả: Chỉ Tiêm Đích Vịnh Thán Điệu (指尖的咏叹调)
Dịch: Quick Translator
Biên tập bản dịch: Triêu Nhan

*Hiện tại đang bấn cp Khan Du x Thái  Tử Trường Cầm trong game Cổ Kiếm Kỳ Đàm, bấn quá chịu không nổi nên dù nợ nần chồng chất, hố hang nheo nhóc mình vẫn xông pha lăn vào ổ ngược Cổ kiếm XD. Đoản này mình chia làm ba phần, tác giả viết dựa theo cốt truyện trong game. *chỉ chỉ hình phía dưới* Bạn rồng bên trái là ứng long Khan Du, bạn phượng bên phải là Thái Tử mỹ nhân nha~

Dao Sơn Di Vận – Cổ quyển

Tiếp tục đọc “(Cổ kiếm – Long Phượng) Cầm tâm kiếm phách (Thượng)”