Posted in Ma đạo tổ sư, Manhua, Đam mỹ

[Doujinshi Ma đạo tổ sư/Song đạo trưởng] May quá chỉ là mơ

Tác giả: H2O_lambo
Dịch: Thanh Du


Tiếp tục đọc “[Doujinshi Ma đạo tổ sư/Song đạo trưởng] May quá chỉ là mơ”

Posted in Ma đạo tổ sư, Đam mỹ

[MV Ma đạo tổ sư] Xuân dã cựu thành – Ôn thị tỷ đệ khúc

0062Oy0Fgy1firus3ovzmj31kw0zkjzi 草木found

Lên kế hoạch/viết lời: Dịch Giả Liên Tiêu Túy Thanh Tửu
Sáng tác nhạc: Nguyệt Long Mộ Tuyết
Hát lời Ôn Ninh: Hôi Bạch
Hát lời Ôn Tình: Tề Loan
Đọc thoại Ôn Ninh: Hi Tiểu Bạch
Vẽ minh họa: 雾宝, 草木, 冰绡, 不过灯花瘦
Link gốc https://www.bilibili.com/video/av13545688/
Dịch: Thanh Du
Sub: Summer

Tiếp tục đọc “[MV Ma đạo tổ sư] Xuân dã cựu thành – Ôn thị tỷ đệ khúc”