Posted in Ma đạo tổ sư, Manhua, Đam mỹ, Đồng nhân văn/Fanfic

[Ma đạo tổ sư] Bầy hamster moe moe ~~~

Artist: 竹下风_白梅酒
Dịch và edit: Thanh Du

Tiếp tục đọc “[Ma đạo tổ sư] Bầy hamster moe moe ~~~”