Posted in Tiểu Nhị, Đam mỹ

Tiểu Nhị-Chương 4

Chương 4

Tác giả: Liên Hề Liên Hề

Edit: kitkentt Continue reading “Tiểu Nhị-Chương 4”

Advertisements
Posted in Tiểu Nhị, Đam mỹ

Tiểu Nhị-Chương 2

Chương 2

Tác giả: Liên Hề Liên Hề

Edit: kitkentt Continue reading “Tiểu Nhị-Chương 2”

Advertisements
Posted in Tiểu Nhị, Đam mỹ

Tiểu nhị-Chương 1

Chương 1

Tác giả: Liên Hề Liên Hề

Edit: kitkentt Continue reading “Tiểu nhị-Chương 1”

Advertisements
Posted in Tiểu Nhị, Đam mỹ

Tiểu nhị-Tiết tử

Tiết tử

Tác giả: Liên Hề Liên Hề

Edit: kitkentt Continue reading “Tiểu nhị-Tiết tử”

Advertisements
Posted in Mục lục, Tiểu Nhị, Đam mỹ

Tiểu Nhị

Tiểu Nhị (小二)

Tác giả : Liên Hề Liên Hề (莲兮莲兮)

Thể loại : giang hồ, mĩ công bình phàm thụ, ngược tâm, 1×1, HE

Tình trạng : 45 chương + hậu kí + 1 phiên ngoại. Hoàn

Edit: kitkentt

Beta: Cam Hoa, Sora Continue reading “Tiểu Nhị”

Advertisements