Posted in Tiểu "Đệ Đệ" Của Hoàng Đế (hoàn)

Tiểu “đệ đệ” của hoàng đế – C35

[Chương 35] Tiểu “Đệ Đệ” Của Hoàng Đế [Hoàn]

Tác giả: Ám Dạ Vi Sắc (暗薇夜色)

Thể loại: Hài, pink toàn tập ko chút ngược, cung đình, 1×1, công sủng thụ, huyễn huyễn, sinh tử

Pairing: Độc Cô Tuyệt (Công) x Bảo Bảo (Thụ)

Rating: NC17

Bản gốc: 35 chương (Hoàn)

Bản pr: ^^ *hì hì*

Dịch: QT ca ca

Pr: Ni

Check lỗi: Fu Chan

Tiếp tục đọc “Tiểu “đệ đệ” của hoàng đế – C35″

Posted in Tiểu "Đệ Đệ" Của Hoàng Đế (hoàn)

Tiểu “đệ đệ” của hoàng đế – C32

[Chương 32] Tiểu “Đệ Đệ” Của Hoàng Đế

Tác giả: Ám Dạ Vi Sắc (暗薇夜色)

Thể loại: Hài, pink toàn tập ko chút ngược, cung đình, 1×1, công sủng thụ, huyễn huyễn, sinh tử

Pairing: Độc Cô Tuyệt (Công) x Bảo Bảo (Thụ)

Rating: NC17

Bản gốc: 35 chương (Hoàn)

Bản pr: ^^ *hì hì*

Dịch: QT ca ca

Pr: Ni

Check lỗi: Fu Chan

Tiếp tục đọc “Tiểu “đệ đệ” của hoàng đế – C32″

Posted in Tiểu "Đệ Đệ" Của Hoàng Đế (hoàn)

Tiểu “đệ đệ” của hoàng đế – C31

[Chương 31] Tiểu “Đệ Đệ” Của Hoàng Đế

 

Tác giả: Ám Dạ Vi Sắc (暗薇夜色)

Thể loại: Hài, pink toàn tập ko chút ngược, cung đình, 1×1, công sủng thụ, huyễn huyễn, sinh tử

Pairing: Độc Cô Tuyệt (Công) x Bảo Bảo (Thụ)

Rating: NC17

Bản gốc: 35 chương (Hoàn)

Bản pr: ^^ *hì hì*

Dịch: QT ca ca

Pr: Ni

Check lỗi: Fu Chan

Tiếp tục đọc “Tiểu “đệ đệ” của hoàng đế – C31″

Posted in Tiểu "Đệ Đệ" Của Hoàng Đế (hoàn)

[Chương 30] Tiểu “Đệ Đệ” Của Hoàng Đế

Tác giả: Ám Vi Dạ Sắc (暗薇夜色)

Thể loại: Hài, pink toàn tập ko chút ngược, cung đình, 1×1, công sủng thụ, huyễn huyễn, sinh tử

Pairing: Độc Cô Tuyệt (Công) x Bảo Bảo (Thụ)

Rating: NC17

Bản gốc: 35 chương (Hoàn)

Bản pr: ^^ *hì hì*

Dịch: QT ca ca

Pr: Ni

Check lỗi: Fu Chan

Chương 30: Hiểm nguy của tiểu bảo bảo?

Tiếp tục đọc “[Chương 30] Tiểu “Đệ Đệ” Của Hoàng Đế”

Posted in Tiểu "Đệ Đệ" Của Hoàng Đế (hoàn)

[Chương 29] Tiểu “Đệ Đệ” Của Hoàng Đế

Tác giả: Ám Vi Dạ Sắc (暗薇夜色)

Thể loại: Hài, pink toàn tập ko chút ngược, cung đình, 1×1, công sủng thụ, huyễn huyễn, sinh tử

Pairing: Độc Cô Tuyệt (Công) x Bảo Bảo (Thụ)

Rating: NC17

Bản gốc: 35 chương (Hoàn)

Bản pr: ^^ *hì hì*

Dịch: QT ca ca

Pr: Ni

Check lỗi: Fu Chan

Chương 29: Tuyệt rước lấy tức giận từ nhiều người~ Ba người thề phải trả thù~

Tiếp tục đọc “[Chương 29] Tiểu “Đệ Đệ” Của Hoàng Đế”