Posted in Tập hợp Vi Tô, Đam mỹ, Đoản văn

Hoa Triêm Y – Xương Bồ

Hoa Triêm Y
/hoa giấu trong áo/

*

tác giả Xương Bồ 菖蒲
dịch Phi Thiên

gửi Thị Thúy, để thị cân nhắc :P

*

Đem hoa giấu trong tay áo, người đã đến trước mùa xuân

nhành hoa lê trong đêm

Tiếp tục đọc “Hoa Triêm Y – Xương Bồ”