Posted in Tập hợp Vi Tô, Đam mỹ, Đoản văn

Vi Tô phiên ngoại: Chuyện xưa chuyện nay

Vi Tô phiên ngoại
chuyện xưa chuyện nay

*

tác giả Xương Bồ 菖蒲
dịch Phi Thiên

♥ Vợ Yêu ♥

Tô với cả Vi, hình cos đẹp siêu cấp~

Continue reading “Vi Tô phiên ngoại: Chuyện xưa chuyện nay”

Advertisements