Posted in Lòng ta nào phải đá (hoàn), Đam mỹ

Ngã tâm: Vĩ thanh [end]

Lòng ta nào phải đá

Vĩ Thanh

Tiếp tục đọc “Ngã tâm: Vĩ thanh [end]”